diplomski rad
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA ŠIBENIKA
Diplomski rad

Frane Medini (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet