završni rad
ANALIZA DRŽAVNIH POTPORA I NJIHOVIH UČINAKA NA HRVATSKO GOSPODARSTVO U OKVIRU INDUSTRIJSKE POLITIKE EU
Završni rad

Anamarija Vukorepa (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet