specijalistički diplomski stručni
FINANCIJSKA ANALIZA POSLOVANJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA NA PRIMJERU STUDENTSKIH CENTARA U HRVATSKOJ
Završni rad

Bruna Paštar (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet