završni specijalistički
Utjecaj novih tehnologija na konkurentnost HRT-a

Eduard Gracin (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet