završni specijalistički
Menadžment ljudskih potencijala u volonterskom radu

Ivana Puškarić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet