disertacija
Metode strojnog učenja u predviđanju profitabilnosti kupaca

Ivica Ćorić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet