diplomski rad
UTJECAJ OGLAŠAVANJA NA PONAŠANJE POTROŠAČA U PROCESU KUPNJE MOBILNOG UREĐAJA - STUDIJA SLUČAJA NA UZORKU STUDENATA VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU
Diplomski rad

Ivan Tepić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet