disertacija
Doprinos javnih atributa nacionalnih parkova cijeni hotelskog proizvoda

Ante Mandić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet