disertacija
Učeće poduzeće kao model prilagodbe poduzeća kompleksnosti okoline

Senka Borovac Zekan (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet