završni specijalistički
ORGANIZACIJSKA KULTURA I UPRAVLJANJE PROMJENAMA U PODUZEĆU PROMET D.O.O. SPLIT

Andrija Kalinić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet