završni specijalistički
Utjecaj razvoja međunarodne zračne luke Mostar na razvoj turizma u regiji

Davorin Primorac (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet