diplomski rad
UNAPREĐENJE PONUDE NAUTIČKOG TURIZMA KREIRANJEM INTEGRIRANOG TURISTIČKOG PROIZVODA
Diplomski rad

Igor Gančević (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet