specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE RIZICIMA PROJEKATA NA PRIMJERU PODUZEĆA AD PLASTIK D.D.
Završni rad

Vedrana Vidić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet