diplomski rad
SUSTAVNOST PRIMJENE STRATEGIJA MARKETINGA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA NA PRIMJERU ODABRANIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Diplomski rad

Neda Vuić (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet