diplomski rad
UTJECAJ TURISTIČKE PROMOCIJE NA UBLAžAVANJE EFEKTA KRIZE U TURIZMU
diplomski rad

Mia Karlo (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet