završni rad
RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA KAO OSNOVA SMANJENJA SEZONALNOSTI U PODSTRANI
Završni rad

Lucija Vuko (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet