završni rad
SPECIFIČNOSTI OPOREZIVANJA USLUGA PRIJEVOZA ROBE NA PRAKTIČNOM PRIMJERU
završni rad

Marijana Ćurak (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet