diplomski rad
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH
Diplomski rad

Tea Berić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet