diplomski rad
Ekološki odgovorno poslovanje kampova u Republici Hrvatskoj – aktualno stanje i razvojni potencijali
Diplomski rad

Maja Car Muše (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet