specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ KRIZE NA POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U RH
završni rad

Marina Zanki (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet