specijalistički diplomski stručni
DRUŠTVENA ODGOVORNOST POSLOVANJA KONZUM d.d.
završni rad

Franjo Pandžić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovDRUŠTVENA ODGOVORNOST POSLOVANJA KONZUM d.d. : završni rad
AutorFranjo Pandžić
Voditelj/MentorNikša Alfirević (mentor)
Sažetak rada
Društvena odgovornost u poslovanju je paradigma i/ili preispitivanje dugoročnog i održivog razvoja. Iako je ishodište paradigme ekologija (prirodni resursi), ideja se proširila na sve komponente suvremenog života, pa tako i gospodarstva i gospodarenja. Uvođenje svijesti o društvenim, gospodarskim i ekološkim uvjetovanostima, naglasak je na osobnoj i na organizacijskoj odgovornosti za očuvanje istih. U posljednjih dvadesetak godina društvena odgovornost afirmira se kao svojevrstan u kulturološki pokret, no u osnovi to je promjena percepcije i percipiranja ustaljenih praksi. U Radu je provedena analiza poslovnog nefinancijskog izvještavanja tvrtke Konzum d.d. Prepoznato je zadovoljavanje forme, ali i izostanak transparentnosti, pravovremenog objavljivanja izvještaja. Također je diskutabilan pristup Izvještaja o održivosti koncerna, ako je poznato da svaka tvrtka ima pravnu osobnost u javnosti komunicirati o vlastitom pristupu društveno odgovornom poslovanju. Ipak, Izvještaj o održivosti može biti primjer drugima da se uz visoku kompleksnost ipak može smisleno prikazati bitne činjenice. Stoga nema prepreke da se ista praksa prošiti na sve segmente: realni sektor, javni i neprofitni sektor.
Ključne riječidruštveno odgovorno poslovanje DOP Društvena odgovornost Izvještaj o društveno odgovornom poslovanju Izvještaj o održivosti Konzum d.d. Agrokor d.d.
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Upravljanje projektima, Upravljanje financijama i porezima, Računovodstvo i revizija
SmjerUpravljanje financijama i porezima
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivastruč. spec. oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Social responsibility in business is a paradigm and / or review of long-term and sustainable development. Although the origin of the paradigm ecology (natural resources), the idea has spread to all the components of modern life, including the economy and management. The introduction of awareness of the social, economic and environmental conditionalities, the emphasis is on the personal and organizational responsibility for the preservation of the same. In the last twenty years, social responsibility promotes itself as sort of the cultural movement, but basically it is a change of perception and the perception of established practice. In this paper the analysis of business non-financial reporting company Konzum dd It is recognized that meet the form, or the lack of transparency, the timely publication of the report. It is also questionable approach Sustainability Report Group, if it is known that each company has a legal personality to the public to communicate about their approach to CSR. However, the Sustainability Report can be an example to others that with a high complexity can still be meaningfully present the important facts. Therefore, there is no obstacle to this practice extended to all segments: real sector, public and non-profit sector.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)corporate social responsibility CSR Corporate Social Responsibility Report on Corporate Social Responsibility Sustainability Report Konzum dd Agrokor dd
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:784976
PohranioIvana Gizdić