diplomski rad
KOMPARATIVNA ANALIZA UMREŢENOSTI PODUZEĆA U TURISTIĈKIM DESTINACIJAMA – SLUĈAJ SPLITA I SEVILLE
Diplomski rad

Mario Kliškinić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet