specijalistički diplomski stručni
Analiza i primjena projektnog softwarea Wrike
Završni rad

Mario Galić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet