završni rad
STRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA SECURITAS
Završni rad

Matea raos (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovSTRATEŠKA ANALIZA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA SECURITAS : Završni rad
AutorMatea raos
Voditelj/MentorŽelimir Dulčić (mentor)
Sažetak rada
Strateško djelovanje poduzeća osnova je opstanka. Bez strateškog razmišljanja rast na duge staze nije moguć. Strateško djelovanje ima za cilj osigurati upravljanje poslovanjem koje će jasno delegirati ovlasti i zadaće unutar hijerarhije poduzeća. Strategije služe za harmonizaciju djelovanja svih segmenata posla kako bi se na što efikasniji i efektivniji način ostvarilo postavljene ciljeve. Strategiju oblikuju menadžeri, tako se razlikuju strategije operativne taktičke i strateške razine. Mnogo je strategija djelovanja i one ovise o ciljevima poduzeća. Strateška analiza poslovanja poduzeća Securitas ukazala je da na strategije i strateško planiranje utječu dimenzije okoline poduzeća. Dimenzije eksterne okoline donose prilike i prijetnje poslovanju, dok su dimenzije interne okoline izvor snaga i slabosti. Poslovanje Securitasa karakterizira uzlazna putanja i rast poslovanja zahvaljujući sve većoj potrebi poduzeća za preventivnim mjerama osiguranja imovine te mjerama financijskog sustava za pologom utržaka. Upravo su te promjene iz političko pravne okoline omogućile rast potražnje za uslugama ove djelatnosti. Usprkos snagama iz interne okoline koje se temelje na poznavanju tržišta, prisutnosti na tržištu te snazi pozadine od matičnog društva jer se radi o multinacionalnom poduzeću uočeno je da neke slabosti, poput opterećenosti ljudskih resursa i nedovoljne kvalitete organizacije istih, sve više ima utjecaj na efikasnost i efektivnost zadataka koje obavljaju. To može voditi gubitku ugovora i smanjenju suradnji te u konačnici gubitku tijela tržišnog udjela. Stoga je nužno uskladiti snagu ljudskih resursa s potencijalom i financijskom snagom poduzeća te osigurati motiviranost ljudskih resursa. Ljudski resursi su investicija koja donosi dugoročne koristi poduzeću, a ne trošak koji se treba srezati u korist profita na kratke staze.
Ključne riječiStrateško djelovanje osiguranje imovine Securitas
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaManagement malog poduzeća
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc. oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Strategic management is crucial for survival of the company. Without strategic thinking growth in the long run is not possible. Strategic action aims to provide business management that will clearly delegated authority and duties within the hierarchy of the company. The strategies used for the harmonization of activities of all segments of work in order to more efficiently and effectively achieve its objectives. There are many strategies for action and they depend on the goals of the company. Strategic analysis of business enterprise Securitas showed that the strategy and strategic planning is under the affect of the dimensions of business environment. Dimensions of external environment yields opportunities and threats to the business, while the internal dimensions of the environment are source of strength and weakness. Processes of Securitas are characterized upward trajectory and business growth due to the increasing need of enterprises for preventive measures in insuring the property and measures of the financial system for depositing proceeds. It was this change of political legal environment enabled growth in demand for this industry. Despite the force of the internal environment based on knowledge of the market, market presence and power of the background of the parent company because it is a multinational company, it was noted that some weaknesses, such as the burden of human resources and insufficient quality of the organization of the same, increasingly has an impact on the efficiency and effectiveness of the tasks they perform. This can lead to loss of contracts and reducing cooperation and ultimately the loss of body market share. It is therefore necessary to align the power of human resources with the potential and financial strength of the company and provide the motivation of human resources. Human resources are an investment that brings long-term benefits of the company, rather than an expense to be cut back in favor of profits in the short term.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Strategic actions property insurance Securitas
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:951985
PohranioIvana Gizdić