Paginacija


PONAŠANJE VODSTVA I OSOBINE ZAPOSLENIKA NA PRIMJERU OBITELJSKOG PODUZEĆA HOPF KUNSTOFFTECHNIK GmbH
PONAŠANJE VODSTVA I OSOBINE ZAPOSLENIKA NA PRIMJERU OBITELJSKOG PODUZEĆA HOPF KUNSTOFFTECHNIK GmbH
Matea Jukić
Glavni cilj ovog rada bio je spoznati osobine Mračne Trijade i utvrditi njihovu povezanost s ponašanjem vođe. Ponašanje zaposlenika pod direktnim je utjecajem njihovih osobina te utječe na brojne elemente u organizaciji. Postavljene hipoteze vezane su za korelaciju svih osobina Mračne Trijade s pozitivnim i negativnim ponašanjem vođe. Na temelju istraživanja došlo je do zaključka da postoji slaba, pozitivna i statistički značajna korelacija između narcisoidnosti i negativnog...
''TRETMAN ENERGENATA U OKVIRU ZAKONA O TROŠARINAMA''
''TRETMAN ENERGENATA U OKVIRU ZAKONA O TROŠARINAMA''
Nevena Zlojić
U Hrvatskoj su trošarine kao poseban oblik poreza na promet uvedene u sklopu sveobuhvatne porezne reforme koja je započela 1993. godine donošenjem Zakona o porezu na dohodak i Zakona o porezu na dobit. Postoji nekoliko argumenata kojima se može objasniti današnje značajno prisustvo za uvođenje trošarina (trošarinskih proizvoda) u koje ubrajamo i oporezivanje energenata. To su: mogućnost ubiranja izdašnih prihoda, uz relativno niske administrativne troškove, utjecanje na...
(NE)POŽELJNOST EURA – DANSKA, ŠVEDSKA, POLJSKA, ČEŠKA, MAĐARSKA
(NE)POŽELJNOST EURA – DANSKA, ŠVEDSKA, POLJSKA, ČEŠKA, MAĐARSKA
Matej Landeka
Problem sa kojim se suočava Republika Hrvatska je taj dali će imati veće koristi od troškova uvođenja eura kao nacionalne valute i pridruženja monetarnoj uniji. Te zašto kada su prikazani brojni pozitivni učinci uvođenja neke zemlje „Danska, Švedska, Poljska, Češka i Mađarska“ ne uvedu euro kao nacionalnu valutu kao takvu. Cilj nam je nepristrano prikazati pozitivne i negativne strane eura, povijest svake zemlje od pridruženja Europskoj Uniji i gdje se one danas nalaze na...
,,HARMONIZACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA LISTANIH PODUZEĆA NA ZAGREBAČKOJ BURZI''
,,HARMONIZACIJA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA LISTANIH PODUZEĆA NA ZAGREBAČKOJ BURZI''
Anita Ćapin
Ovim radom se željela istražiti harmonizacija financijskih izvještaja između onih poduzeća koja svoje dionice listaju na Zagrebačkoj burzi i onih koji ne kotiraju na burzi. Istraživanje je provedeno na uzorku od 30 hrvatskih poduzeća. Uočeno je da poduzeća koja kotiraju na burzi imaju homogenije izvještaje od poduzeća koji ne kotiraju na burzi iz razloga što učestalije koriste metodu troška. Također imaju homogenije iskazivanje, veću homogenost u iskazivanju amortizacije te...
-Statistička analiza inozemne zaduženosti Hrvatske u razdoblju od 1990.-2013. godine-
-Statistička analiza inozemne zaduženosti Hrvatske u razdoblju od 1990.-2013. godine-
Marija Gudelj
U Hrvatskoj je prisutan trend kontinuiranog povećanja inozemnog duga. Problem inozemne zaduženosti kulminirao je za vrijeme globalne ekonomske krize kada je vrijednost inozemnog duga premašila vrijednost BDP-a. Cilj ovog rada bio je objasniti uzroke prevelike zaduženosti te ukazati na problem održivosti inozemnog duga zemlje. Uz to, analiziran je utjecaj determinanti ,koje uvelike utječu na održivost duga, na kretanje bruto inozemnog duga za vrijeme krize. Na temelju analize...
ADAM SMITH U ISTRAŽIVANJU PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA I U TEORIJI MORALNIH OSJEĆAJA
ADAM SMITH U ISTRAŽIVANJU PRIRODE I UZROKA BOGATSTVA NARODA I U TEORIJI MORALNIH OSJEĆAJA
Kristina Vidulin
Problem i cilj istraživanja predstavlja traženje veze u stavovima Adama Smitha kao filozofa i kao ekonomista pomoću njegovih glavnih djela. U prvom dijelu rada prikazana je biografija Adama Smitha, njegovo školovanje, život i glavni radovi koji se danas smatraju velikim djelima koji su izrazito dominirali u svom vremenu. Slijedi dio koji se odnosi na njegova glavna djela: „Teorija moralnih osjećaja“ (1759.) koja je ujedno bila prva knjiga Adama Smitha u kojoj on dokazuje da nije...
ADEKVATNOST CILJANJA INFLACIJE KAO STRATEGIJE EUROSISTEMA U VRIJEME RECESIJE
ADEKVATNOST CILJANJA INFLACIJE KAO STRATEGIJE EUROSISTEMA U VRIJEME RECESIJE
Ante Mikulić
Tema ovog diplomskog rada je adekvatnost ciljanja inflacije kao strategije Eurosistema u vrijeme krize i recesije. U teorijskom dijelu rada definiran je pojam, odnosno značenje monetarnih strategija. Analizirane su tri vrste strategija monetarne politike. U nastavku je obrađena reforma strategije monetane politike ECB-a. Dakle, objašnjava se zamjena strategije ciljanja monetarnih agregata sa strategijom ciljanja inflacije 2003. godine. U istraživačkom dijelu rada analizane su prednosti...
AFERA DIESELGATE I NJEN UČINAK NA POSLOVANJE VOLGKSWAGEN AG
AFERA DIESELGATE I NJEN UČINAK NA POSLOVANJE VOLGKSWAGEN AG
Joshua Anić
Afera Dieselgate je jedna od najvećih afera u povijesti autoindustrije. Cilj ovog rada je bio istražiti kakve učinke je ona imala na poslovanje Volkswagen Grupe. Koristeći podatke iz financijskih izvješća Grupe 2005.-2015. godine provedeni testovi su doveli do zaključka da se dio postavljenih hipoteza može prihvatiti. Prihvaćene istraživačke hipoteze H1 i H2, tj. da je afera značajno utjecala na povećanje obveza Volkswagen Grupe te na pad cijena dionica Grupe. Odbačene hipoteze...
AGROTURIZAM U FUNKCIJI PRODULJENJA TURISTIČKE SEZONE U HRVATSKOJ
AGROTURIZAM U FUNKCIJI PRODULJENJA TURISTIČKE SEZONE U HRVATSKOJ
Anđela Vučić
U današnje vrijeme, agroturizam se smatra sastavnim dijelom turizma, a prema samoj definiciji, poljoprivrednog gospodarstvo je osnovna jedinica koja nudi agroturističke usluge. Također, agroturizam podrazumijeva i boravak turista u seoskoj sredini u kojoj se pružaju mogućnosti za aktivno sudjelovanje u životu i radu na seoskom imanju. Republika Hrvatska je zemlja koja ima očuvane mnogobrojne seoske destinacije koje su pretvorene u prenoćišta, seoska izletišta i male obiteljske...
AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU RAZVOJEM NOVOG PROIZVODA
Dina Landikušić
Upravljanje i razvoj novog proizvoda nikada nije igralo tako veliku ulogu u suvremenim marketinškim aktivnostima. Stari postulati tržišta, od kojih se neki dan danas izučavaju u obrazovnim sustavima koji se bave problematikom marketinga, polagano prestaju ili su već odavno prestali vrijediti. Moderna poduzeća sve se više susreću sa snažnim pritiskom za inovacijom bilo da je riječ o proširivanju asortimana ili razvoju novih proizvoda. Noephodnost usmjeravanje pozornosti prema...
AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA MARKOM U UVJETIMA GLOBALNE GOSPODARSKE KRIZE – POSLOVNI SLUČAJ PAŠKI SIR
AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA MARKOM U UVJETIMA GLOBALNE GOSPODARSKE KRIZE – POSLOVNI SLUČAJ PAŠKI SIR
Juraj Mandarić
Aktivnosti upravljanja markom u uvjetima globalnih tržišnih poremećaja treba mijenjati neovisno o promjenama asortimana proizvoda/usluga. Svrha promjena u aktivnostima upravljanja markom je utjecanje na postojeću percepciju asortimana. Aktivnosti upravljanja markom pored poticanja reakcija ciljanih kupaca definiraju i viziju marke u svijesti tržišne javnosti. Pri tome, osim imidža marke, što je reakcija tržišta na upravljanje njome treba voditi računa i o identitetu marke. ...

Paginacija