master's thesis
UTJECAJ TERORIZMA NA TURISTIČKU POTRAŽNJU - PRIMJER DRŽAVA ČLANICA EU

Sunčica Bjelajac (2018)
University of Split
Faculty of economics Split