diplomski rad
UTJECAJ TERORIZMA NA TURISTIČKU POTRAŽNJU - PRIMJER DRŽAVA ČLANICA EU
Diplomski rad

Sunčica Bjelajac (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet