specijalistički diplomski stručni
ZAPOŠLJAVANJE MLADIH U KRIZNIM UVJETIMA NA PODRUČJU SINJA
Završni rad

Ana Miloš (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet